Nawigacja

O szkole

Historia


HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOJEWIE     Pierwsze wzmianki o szkolnictwie na naszym terenie, które odnaleźliśmy w kronice szkoły pochodzą z roku 1909. W tym czasie działała Szkoła Powszechna
W Kikowie, do której uczęszczały także dzieci z Nojewa.
Pierwszym nauczycielem, o którym wiemy, był pan Józef Piątkowski. Rozpoczął on pracę 8 sierpnia 1909 roku.
Kikowska szkoła istniała do 28 marca 1934 roku. Zamknięto ją dekretem z tego właśnie dnia. Od 1 kwietnia 1934 roku swą pracę rozpoczęła Szkoła Podstawowa
w Nojewie. W nowo powstałej szkole pracowało sześciu nauczycieli. Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Edmund Pawlicki.
Warto wspomnieć, że w Nojewie do 1939 roku czynna była również Prywatna Szkoła Niemiecka z siedzibą w pastorówce.

     Po wojnie, 30 marca 1945 roku na stanowisko swoje powrócił pan Edmund Pawlicki i pracował do 1952 roku. Zajęcia rozpoczęto w dawnym budynku szkolnym. Mieściła się tam jedna klasa i mieszkanie dla nauczyciela. Do roku 1949 w szkole było tylko sześć klas. Siódmą klasę można było skończyć na kursach wieczorowych przeznaczonych dla dorosłych.

     Od 1946 roku do Nojewa przydzielono oddziały V-VII ze szkół w Orliczku, Orlu
i Gnuszynie oraz przyznano dwa dodatkowe etaty. Ze względów lokalowych przyjęto tylko jedną nauczycielkę. Była to pani Zofia Kadecka. Warunki lokalowe były rzeczywiście trudne - szkoła dysponowała pięcioma rozrzuconymi po wsi izbami lekcyjnymi i posiadała dwa mieszkania dla nauczycieli.
W roku 1949 utworzono szkołę 7-klasaową, przyjęto trzeciego nauczyciela. Nauka odbywała się na dwie zmiany. W owym czasie klasy były bardzo liczne, w roku 1951 szkołę ukończyło 37 uczniów.
W roku 1952 nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika. Pana Pawlickiego zastąpił pan Ignacy Mądry. Wkrótce do szkoły trafiają wszystkie dzieci z Orliczka, powiększa się także do pięciu osób grono nauczycielskie.
Szkoła staje się zbyt ciasna dla blisko dwustuosobowej rzeszy dzieci.

     Dzięki akcji tysiąc szkół na tysiąclecie Państwa Polskiego oraz dzięki usilnym staraniom kierownika szkoły i mieszkańców, 17 maja 1963 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły. Pierwszy dzwonek w nowym obiekcie zabrzmiał 3 lutego 1964 roku.
W roku szkolnym 1966/67 szkoła staje się ośmioklasowa z sześcioma etatami nauczycielskimi.
W dniu 19 lipca 1969 roku umiera kierownik szkoły - Ignacy Mądry. Uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1969/1970 dokonuje nowo mianowany kierownik, pan Zbigniew Francuzik.
Początek lat 70. to dalsze zwiększenie liczby uczniów, między innymi przez reorganizacje szkoły w Psarskiem.
Na początku roku 1973 utworzono Zbiorcze Szkoły Gminne. Nojewska placówka należy do ZSG w Pniewach. Bezpośredni nadzór nad szkołą sprawuje Gminny Dyrektor Szkół, Andrzej Gasiński. Kolejna zmiana w zarządzaniu oświatą następuje 10 lat później. Do nadzoru nad szkołami w gminach powołano inspektorów oświaty. W Pniewach tę funkcję pełni pani Danuta Strojwąs.

     W roku 1985 rozpoczyna się modernizacja obiektu szkolnego. Dobudowane zostaje drugie nowe skrzydło, w którym powstały dwie izby lekcyjne, sala audiowizualna oraz nowe pomieszczenie na bibliotekę. Zainstalowano centralne ogrzewanie. Powstały także ubikacje wewnątrz budynku. Świetlicę zaadaptowano na salkę gimnastyczną.
W roku 1991 na emeryturę odchodzi po 22 latach kierowania szkołą dyrektor Zbigniew Francuzik. Nowym, wyłonionym w drodze konkursu dyrektorem zostaje Ryszard Janiszewski, który obejmuje swój urząd 1 października 1991 roku. Nauczycieli jest już dwunastu, ponieważ do szkół wchodzi religia.

     W 1999 roku do szkół podstawowych wchodzi kolejna, tym razem duża reforma oświaty. Powstają gimnazja, a szkoły podstawowe zmieniają swoją organizację do sześciu klas. W Nojewie istnieje wówczas oddział przedszkolny, sześcioklasowa szkoła podstawowa, zamiejscowy oddział pniewskiego gimnazjum oraz ósma klasa „starej podstawówki”.
W marcu 2003 roku dyrektor szkoły, Ryszard Janiszewski obejmuje stanowisko zastępcy Burmistrza Gminy Pniewy i przestaje być dyrektorem szkoły. Konkurs wyłonił nowego dyrektora. Została nim pani Inez Kęsy - wieloletni nauczyciel nojewskiej placówki. Jest piątym zwierzchnikiem szkoły i pierwszą kobietą na tym stanowisku w Nojewie.
14 października definitywnie przestaje istnieć Szkoła Podstawowa w Psarskiem. Teraz do nojewskiej podstawówki uczęszczają dzieci z siedmiu wiosek należących do obwodu szkolnego. Są to miejscowości: Nojewo, Orliczko, Kikowo, Zajączkowo, Psarskie, Nosalewo i Podborowo.

     Rok 2004 przynosi nadzieję na dalszą rozbudowę szkoły. Ku wielkiej radości uczniów i mieszkańców rozpoczyna się budowa nowoczesnej sali gimnastycznej. Prace kończą się w grudniu 2004 roku, a uroczyste otwarcie ma miejsce w marcu, w 70. rocznicę powstania szkoły.

Powered by Drupal - Design by Artinet

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Nojewie
    Szkoła Podstawowa w Nojewie, Nojewo 41
  • 0/61 2910021

Galeria zdjęć